Władze spółki

Zarząd

Prezes Zarządu - Grzegorz Wysocki

Członek Zarządu - Robert Kowalski

 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady - Stanisław Szczepkowski

Maria Szczepkowska

Piotr Stanisław Szczepkowski