URSUS C-360

 Rozdzielacz 46.481.002
Rozdzielacz 46.481.002
 Mechanizm sterujący 46.482.001
Mechanizm sterujący 46.482.001
 Zawór bezpieczeństwa 46.446.050
Zawór bezpieczeństwa 46.446.050
 Wałek przełącznika 46.482.021
Wałek przełącznika 46.482.021
 Sitko do podnośnika 46.580.200
Sitko do podnośnika 46.580.200
 Zderzak do dzwigni przy podnośniku 46.548.210
Zderzak do dzwigni przy podnośniku 46.548.210
 Dżwignia sterująca do podnośnika 46.582.220
Dżwignia sterująca do podnośnika 46.582.220
 Dżwignia kątowa do podnośnika 46.582.320
Dżwignia kątowa do podnośnika 46.582.320
 Ucho 50.48009.0
Ucho 50.48009.0
 Kulisa do podnośnika 50.48210.1
Kulisa do podnośnika 50.48210.1
 Korpus dzwigni wybierającej do podnośnika 50.58202.2
Korpus dzwigni wybierającej do podnośnika 50.58202.2
 Głowica kpl. 46.582.331
Głowica kpl. 46.582.331
 Wahadło przełącznika 46.582.540
Wahadło przełącznika 46.582.540
 Dzwignia do podnośnika 50.48203.0
Dzwignia do podnośnika 50.48203.0
 Tłoczysko do podnośnika 50.44806.1
Tłoczysko do podnośnika 50.44806.1
 Pierścień do podnośnika 50.48008.0
Pierścień do podnośnika 50.48008.0
 Rura zębata do podnośnika 50.58006.0
Rura zębata do podnośnika 50.58006.0
 Zasuwa do podnośnika 50.58105.0
Zasuwa do podnośnika 50.58105.0
 Zawór jednolity do podnośnika 50.58107.1
Zawór jednolity do podnośnika 50.58107.1
 Tuleja rozdzielacza do podnośnika 50.58104.1
Tuleja rozdzielacza do podnośnika 50.58104.1
 Dzwignia do podnośnika 50.58211.0
Dzwignia do podnośnika 50.58211.0
 Ramie wybierające do podnośnika 50.58217.0
Ramie wybierające do podnośnika 50.58217.0
 Dzwignia wyłącznika do podnośnika 50.58221.0
Dzwignia wyłącznika do podnośnika 50.58221.0
 Dzwignia do podnośnika 50.58238.0
Dzwignia do podnośnika 50.58238.0
 Tłok rozdzielacza 50.16355.1
Tłok rozdzielacza 50.16355.1
 Prowadnica 46.582.400
Prowadnica 46.582.400