Władze spółki

Zarząd

Prezes Zarządu- Ryszard Olszewski