Dane kontaktowe

Archimedes S.A.

Ul. Robotnicza 72

53-608 Wrocław

Polska

Archimedes S.A. zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy

KRS 0000104973
NIP 896-00-01-149
Kapitał zakładowy: 7 129 200 PLN