Dane kontaktowe

Archimedes Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 72
53-608 Wrocław
Polska
tel. +48 71 78 27 100

Archimedes Sp. z o.o. zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy:
KRS 0000908406
NIP 8960001149

Kapitał zakładowy: 7 129 200 PLN

BDO 000067565