USŁUGI POMIAROWE

 USŁUGI POMIAROWE

 

Oferujemy:

  • pomiary skomplikowanych kształtów na współrzędnościowej maszynie pomiarowej (CMM) o polu roboczym 700x700x500,
     
  • pomiary parametrów zewnętrznych i wewnętrznych przy pomocy ręcznych narzędzi pomiarowych (wysokościomierze do 1000, średnicówki trójstykowe/dwustykowe do 200, transametry w zakresie 0-100, mikrometry do 125, suwmiarki do 300),
     
  • pomiary gwintów zewnętrznych (metodą wykorzystującą wałeczki pomiarowe lub mikrometr do pomiaru gwintów zewnętrznych),
     
  • pomiary twardości metodą Rockwella (w skali HRC i HRA) i metodą Brinella (HBW).